Orion Medical Group, OMG, är en unik samverkan mellan flera kliniker för estetisk plastikkirurgi. Målet är ökad patientsäkerhet, större kundnöjdhet och goda synergieffekter för klinikerna.

I nuläget ingår Polarkliniken i Umeå, Clinic Strömstad och Clinique Andenæs i Moss, strax söder om Oslo, men fler kliniker är på väg in i gruppen. Alla ansvariga kirurger inom OMG har mer än tio års erfarenhet av estetisk plastikkirurgi och fortbildar sig löpande genom att delta i internationella och nationella kongresser och kurser. Bildande av OMG innebär en ännu större trygghet, närhet, kvalitet samt bättre priser för patienterna, liksom att de kan vara trygga med att kirurgerna alltid har tillgång till den senaste forskningen.

KLINIKER SOM INGÅR I ORION MEDICAL GROUP

AKTUELLT

Orion Medical Group planerar sin start 1/7 2018

Är du intresserad av ökad lönsamhet, minska tiden för administration, få tillgång till välutbildad lojal personal, och att ingå i en grupp som utvecklas och hjälper varandra framåt? Då vill vi under konferensen Beauty Through Science ta tillfället i akt och bjuda in dig till vår informationsträff om vårt nya nätverk av kliniker och klinikägare. Vi erbjuder Er möjligheten att bli en del av ett större sammanhang där vi samarbetar kring personalrekrytering, utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten som hjälper varandra framåt.

Anders Nilsson och Bo Cederqvist har båda lång erfarenhet av att driva kliniker inom estetisk kirurgi och har länge haft tankar på vilka fördelar det skulle innebära att ingå i en organiserad grupp. Efter att först ha startat ett samarbete mellan deras respektive kliniker under 2015 och delat visioner kring en bransch i förändring där kedjor och aktörer blir allt starkare så kom de fram till att mötet mellan att ingå i ett större sammanhang samtidigt som man värnar om det egna företagandet med friheten det innebär och passionen det sporrar - är nyckeln till en framgångsrik affärsverksamhet där alla kan utvecklas till sin fulla potential tillsammans.

Efter att under två år arbetat med att ta fram ett koncept så är Orion Medical Group redo att bjuda in dig till att tillsammans med oss vara med och driva och utveckla framtidens kliniker för estetisk kirurgi. Nu vill vi dela våra tankar med dig.

Du som äger och driver en klinik i Norden är välkommen till en trevlig uppladdning inför kvällens festligheter. Vi bjuder på champagne och information om ett spännande samarbete mellan kliniker i Sverige och Norden.

Vi ses på Radisson Waterfront hotell i private dining room, vid restaurangen, kl 18.30 den 8/6. OSA senast 8/6 kl 17.00 genom att smsa 070-5700976. Välkomna! Anders Nilsson, Bo Cederqvist, Magnus Burvall - Orion Medical Group

KONTAKT

För mer information, kontakta Dr Anders Nilsson, vd på Polarkliniken.
Telefon: 070-570 09 76, e-post: polarkliniken@gmail.com